Система за вертикално озеленяване BGreenwall

Систематa BGreenwall представлява сглобяема пластмасова модулна конструкция, за изграждане на зелени (живи) стени. Използва се както за интериорно, така и за екстериорно озеленяване. Възможно е използването на системата и за озеленяване на скатни покриви. Пластмасовите модули са изцяло изработени от рециклиран материал, което е още един екологичен плюс за BGreenwall. В конструкцията са предвидени отвори за поставянето на капково напояване и автоматизирана напоителна система. Поставянето на модулите става изключително лесно и бързо, посредством метални лайсни по дължина на стената.

Системата за вертиклано озеленяване предоставя възможност на ландшафтните архитекти за проектиране и изграждане на зелени площи в още една равнина. Ниската цена и лесният монтаж , както и възможността за комбиниране на различни типове растения, дават изключителна свобода при изграждането на "Живи стени". Топло и звуко изолиращите свойства на зелените стени, също са едно голямо преимущество.

#
Система за вертикално озеленяване  BGreenwall

Технически данни

Размери на модула 500 х 250 х 120 мм
Модули на 1 кв.м. 8 бр
Брой растения на модул 10 бр (80 бр/кв.м.)
Вместимост 15 л/модул (120 л/кв.м.)
Тегло на 1 кв.м. 10 кг (само конструкцията)
Тегло при пълна водонаситеност 90 кг/кв.м.
Материал PP + UV стабилизатор
Опаковка 20 кв.м. пале
Цвят черен
Метален профил 2 м/кв.м. перфориран
Дюбели 6 бр/кв.м. 6х60 beton
Капково напояване Ф16 мм капкообразуватели през 250 мм

Начин на монтаж

  1. Поставете хидроизолация на стената (препоръчително), въпреки че водата няма пряк контакт със нея.
  2. Закачете металната лайсна по дължина на стената през 50 см вертикално разстояние, чрез включените в комплекта дюбели (винтове ако стената е дървена). Моля уверете се, че металните профили са идеално нивелирани.Това е изключително важно за равномерното напояване на системата.
  3. След това, започнете поставянето на предварително подготвените модули, според изготвения проект.
  4. След нареждането на всеки хоризонтален ред от системата, поставете капковото напояване (Ф16mm с капкообразуватели през 250mm) в определените за него отоври. Готови сте за монтирането на следващия хоризонтален ред.
  5. Продължете докато стигнете най-високата точка на стената.
  6. След нареждане на всички елементи е необходимо поставянето на централния щранг на поливната система. Свържете към него хоризонталните маркучи на капковото. Проверете дали системата работи равномерно.
  7. Вашата зелена(жива) стена е готова.
  8. Моля вижте клипчето в дясно.